Τα Τελευταία Νέα

Σελίδα 1 από 2
Επόμενη
Προκαταρκτικά σεμινάρια δευτέρου βαθμού
Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμ.Κρήτης ΕΣΕ
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου Παγκρήτιου Σπηλαιολογικού Συμποσίου
Σεμινάρια Σπηλαιολογίας 2008
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ου ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
 
Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, Τμήμα Κρήτης
Οδός 1770, Αριθ. 3 και Ψαρομηλίγκων, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ
Τηλ. & Fax: +30 2810 341039, e-mail: info@esecrete.gr.