Το Τμήμα Κρήτης της Ε.Σ.Ε έχει πραγματοποιήσει εθνικές και διεθνείς αποστολές εξερεύνησης που αποτέλεσαν σταθμούς στα ελληνικά σπηλαιολογικά δρώμενα. Με τις αποστολές εξερεύνησης στα βάραθρα «Τάφκος στα Πετραδολάκια» (-475μ) και «Ταφκούρα» (-809μ), το Τμήμα Κρήτης οδήγησε την ελληνική σπηλαιολογική έρευνα σε μεγάλα βάθη, ενώ πρόσφατα την οδήγησε και στον διεθνή χώρο με τις αποστολές "TAZEKKA-MOROCCO 2001" «MOROCCO 2003» εξερευνήθηκαν και φωτογραφήθηκαν πολύ σημαντικά σπήλαια από υδρογεωλογική, βιολογική, αρχαιολογική και παλαιοντολογική άποψη.

 
Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, Τμήμα Κρήτης
Οδός 1770, Αριθ. 3 και Ψαρομηλίγκων, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ
Τηλ. & Fax: +30 2810 341039, e-mail: info@esecrete.gr.